اطلاعیه شماره ۱۲ هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان

اطلاعیه شماره ۱۲ هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان

اطلاعیه شماره ۱۲ هیات اجرایی انتخابات نظام مهندسی ساختمان در خصوص اعتراض کاندیداها به نتیجه انتخابات


بدینوسیله به اطلاع می رساند نتایج هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان درج گردیده لذا هریک ازکاندیداهای محترم درصورت اعتراض می توانند مراتب را کتباً تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ به دبیرخانه هیات اجرایی تحویل نمائید .

" هیات اجرایی انتخابات "

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات