رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان

رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان

رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان


بدینوسیله به استحضار کلیه مهندسین ،دفاتر حقوقی و آزمایشگاههای عمرانی عضو سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان میرساند با عنایت به نظام نامه هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها به شماره ۲۱۲۲۲/ ش م مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای و کاهش تبعات سوء تبلیغات در بین جامعه مهندسی استان از هرگونه شایع پراکنی ، جوسازی و تخریب کاندیداهای انتخابات هیات مدیره استان در محافل انتخاباتی و فضای مجازی خود داری نمایید در غیر اینصورت برابر قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی ساختمان با فرد خاطی رفتار می شود .

شورای انتظامی

نظام مهندسی استان لرستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات