سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی ۲۳-۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ کمیسیون اول: علوم و فنون دریایی ۲۳ آذر ۱۳۹۷

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی ۲۳-۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷
کمیسیون اول: علوم و فنون دریایی ۲۳ آذر ۱۳۹۷

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://۱۳thsastech.khi.ac.ir/Marine/Default.aspx

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات