۲۰درصد تخفیف مرکز معاینه فنی برای اعضای محترم سازمان

۲۰درصد تخفیف مرکز معاینه فنی برای اعضای محترم سازمان

مرکز معاینه فنی خودروی شوقی به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در هزینه های خود برای هرنوع خدمات تا ۲۰درصد تخفیف ارایه می کند.

۲۰درصد تخفیف مرکز معاینه فنی برای اعضای محترم سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات