انتصاب کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان اداره کل

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ، صابر نعمتی  طی این ابلاغ  کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان اداره کل معرفی و از خدمات واحد اسلامی تبار سرپرست سابق اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان  اداره کل قدردانی شد .

مراسم تودیع و معارفه با حضور مدیر حراست ، مدیر توسعه منابع و پرسنل اداره ارزیابی عملکرد  برگزار شد .