آگهی فروش املاک اداره کل راه و شهرسازی لارستان در شهرهای لار و گراش

آگهی فروش املاک اداره کل راه و شهرسازی لارستان در شهرهای لار و گراش

این اداره کل در نظر دارد تعدادی قطعات زمین به شرح جدول ذیل در شهرهای لار و گراش را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ فرم های شرایط شرکت در مزایده از تاریخ۹۷/۰۷/۰۹ لغایت۹۷/۰۷/۲۱ به میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی لارستان و یا اداره راه و شهرسازی گراش یا سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان به نشانی www.larestan.mrud.ir مراجعه نمایند و نسبت به تکمیل فرم های سه گانه "الف ب ج" مطابق با بند ۲ تذکرات اقدام و آن را به انضمام کپی کارت ملی و شناسنامه و رسید نقدی سپرده به مبلغ ۵ درصد بهای پایه (طبق ارقام جدول ذیل)، واریزی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۶۳۱۳۰۰۳۰۰۴ نزد بانک ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن، به نحوی که سپرده مذکور دارای مشخصات کامل فرد شرکت کننده در مزایده اعم از آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه باشد، واریز و در مهلت مقرر (حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۰۷/۲۱) تحویل دبیرخانه محرمانه اداره کل راه وشهرسازی لارستان (مدیریت حراست) به نشانی "لارستان، بلوار دکتر دادمان، روبروی بیمارستان امام رضا(ع)" گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان

    اداره کل راه و شهرسازی لارستان یک سازمان دولتی در شهر لارستان می باشد

      نظرات