آموزش ویژه آمادگی برای زلزله برای گروه سنی مقطع دبستان در مدرسه سلام شهدای خلیج فارس

آموزش ویژه آمادگی برای زلزله برای گروه سنی مقطع دبستان در مدرسه سلام شهدای خلیج فارس

آموزش ویژه آمادگی برای زلزله برای گروه سنی مقطع دبستان در مدرسه سلام شهدای خلیج فارس

تیم امداد و نجات از سال ۱۳۸۵ دوره های اموزشی را برای کودکان مقطع دبستان و راهنمایی در برنامه کارخود داشت ، اولین گروه اموزش دیده دراین خصوص دانش اموزان مدرسه بنیان ادب تهران بودند ، این دوره های با انکه به جهت قرار نگرفتن در اولویت مدارس ، در این سالها به طور پیوسته برگزار نگردید اما به جهت مهم بودن موضوع ، تیم نجات موج پیشرو سعی نمود که حتی با برگزاری یک دوره در هر سال انجام این موضوع مهم را زنده نگه دارد ، سال قبل این دوره به صورت رایگان برای کودکان در معرض خطر دروازه غار با حمایت مهندس اسماعیلی مدیر مرکز کودکان مرکز دروازه غار برگزار گردید و امسال نیز با همکاری مدرسه سلام شهدای خلیج فارس این مهم یکبار دیگر به انجام رسید

این دوره که به صورت فشرده در طی پنج جلسه برگزار گردید با هدف کسب مهارتهای اولیه کودکان برای رویا رویی با حوادث پس از وقوع حوادث مهم همچون سیل و زلزله برنامه ریزی و اجرا گردید

لینک اصل خبر در سایت گروه نجات موج پیشرو

  منبع خبر

  گروه نجات موج پیشرو

  گروه نجات موج پیشرو

  گروه نجات موج پیشرو یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات