نامه شرکت محیا آب گستر

اعضاء محترم ضمن درود ، انجمن صنفی وظیفه و رسالت خود می داند که به خاطر چالش های ناشی از اخذ بیمه های ناقص یا همکاری با افرادی که فقط جنبه بازاریابی و ویزیتوری فعالیت در صنعت بیمه را می بینند با اشخاص حرفه ای و با تجربه همکاری کند تا برای امنیت شغلی و حمایت از آرامش  فکری اعضا در هنگام چالش ها تلاشی مثبت کرده باشیم .
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی با شرایط عالی که با استقبال خوب اعضا مواجه شد و ارایه خدمات مشاوره ای توسط یک تیم حرفه ای تلاش برای حمایت از اعضا  بدور از شعار و تبلیغات است.
قدردانی و واکنش های مثبت اعضا  که اعلام می شود  باعث تقویت اهداف انجمن و اقدام های کاربردی تر می شود.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران یک انجمن می باشد

      نظرات