حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در میز خدمت

به گزارش روابط عمومی وامور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  صبح امروز مورخ ۹۷/۷/۸با حضور در اتاق میز خدمت اداره کل از نزدیک از نحوه رسیدگی به امورات مراجعین قرارگرفته  و در انجام امورات در کوتاهترین زمان تاکید نمود.
در این بازدید رئیس امور اداری ورئیس اداره مدیریت عملکرد،  مدیرکل را همراهی نمودند
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات