قاچاقچی پرندگان به بیست و یک میلیارد و پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات