نشست مهرماه انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز با موضوع انتخابات

نشست مهرماه انجمن مهندسان معمار و شهرساز استان البرز با موضوع انتخابات

نشست مهرماه انجمن مهندسان معمار وشهرساز استان البرز با موضوع انتخابات دوره چهارم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور دواطلبان هیات مدیره گروه معماری و شهرسازی  دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۹ درمحل انجمن برگزار می گردد.
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات