برپایی ایستگاه نقاشی. برای کودکان با فضایی شاد و مفرح

برپایی ایستگاه نقاشی. برای کودکان با فضایی شاد و مفرح

برپایی ایستگاه نقاشی. برای کودکان با فضایی شاد و مفرح


تشکیل جلسات مشاوره همگانی ویژه بانوان در پارک اختصاصی بانوان خویی

مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات