قطار اندیشه های فرهنگی شهرداری کاشان، به منطقه یک رسید

قطار اندیشه های فرهنگی شهرداری کاشان، به منطقه یک رسید

مدیرمنطقه ویژه بافت تاریخی فرهنگی گفت: آثار مولفین شاغل در شهرداری کاشان که چندی پیش طی آیینی از آنها با حضور شهردار محترم کاشان رونمایی شد امروز در کتابخانه منطقه یک در معرض عموم قرار گرفت تا بُعدی دیگر از ظرفیت نیروهای زحمتکش شهرداری کاشان برای اهالی فرهنگ و هنر نمایان شود.

محمدحسین واحدیان بیان کرد: اگر در "پایتخت کتاب ایران" هر نهاد، سازمان و فردی یک قدم در جهت معرفی کتاب و ترویج این فرهنگ غنی فراموش شده بردارد، مبحث کتاب و سرانه مطالعه آن تعریف دیگری خواهد داشت.

به گفته وی اکنون آثار یازده مولف شاغل شهرداری کاشان در منطقه یک به نمایش درآمده تا ضمن تبادل اندیشه های این همکاران ، ظرفیت های غنی و گمنام شهر نیز کشف و معرفی شود.
مدیرمنطقه یک شهرداری کاشان از گسترش کتابخانه منطقه یک جهت معرفی بیشتر کتب از کاشان ، مفاخر و مشاهیر این شهر تاریخ ساز خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات