شهردار آران و بیدگل: اولین دغدغه ام در شهرداری، کارامدی این نهاد است

شهردار آران و بیدگل: اولین دغدغه ام در شهرداری، کارامدی این نهاد است

به گزارش روابط عمومی شهرداری آران و بیدگل، شهردار آران و بیدگل گفت: اولین دغدغه ام در شهرداری، کارامدی این نهاد است و در این راستا تا کنون هر اقدامی امکانپذیر بوده است انجام داده ام و در ادامه نیز انجام خواهم داد.
دکتر رضا رمضانی با بیان اینکه نگاه من به توسعه آران و بیدگل با نگاه دیگران متفاوت است، تصریح کرد: برایم مهم است افرادی که وارد آران و بیدگل می شوند، شهری منسجم و دارای ساختارها و استانداردهای شهری را مشاهده کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقادم این است که اگر برخی امور شهر را به شهروندان واگذار کنیم، بهتر از نهادهای مسئول از پس امور بر می آیند و در این راستا نیز اولین شورایاری محلات آران و بیدگل در محله عباس آباد تشکیل شده است.
شهردار آران و بیدگل به مدیریت نواحی شهرداری آران و بیدگل اشاره و تاکید کرد: نواحی شهرداری آران و بیدگل از اختیارات خوبی برخوردار هستند و پیشرفت شهر نیز منوط به رقابت مثبت نواحی با یکدیگر است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آران و بیدگل

  منبع خبر

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل

  شهرداری آران و بیدگل یک شهرداری در شهر آران و بیدگل می باشد

   نظرات