بازدید از ایستگاه آتش نشانی شهر مجلسی

بازدید از ایستگاه آتش نشانی شهر مجلسی

در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۹ ،مهندس موسوی شهردار مجلسی به همراه ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در ایستگاه آتش نشانی ضمن قدردانی از زحمات کادر آتش نشانی روز آتش نشان را به آنان تبریک گفتند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات