تقدیر و تشکر از شهرداری طالقان + گزارش

تقدیر و تشکر از شهرداری طالقان + گزارش

جمعی از اهالی محله حسنجون و سیدآباد شهر طالقان با حضور در شهرداری از شهردار طالقان برای آسفالت راه ارتباطی این محله تقدیر و تشکر کردند.

اهالی این محله تا چند ماه پیش از وضعیت جاده و راه ارتباطی این محله بسیار ناراضی بودند و پس از تهیه گزارش از وضعیت این جاده، شهردار قول رفع این مشکل را تا پایان فصل کاری داد.

شهردار به قول خودش عمل کرد و این مسیر را بعداز چند سال آسفالت و بهسازی کرد.

اهالی این محله هم به پاس احترام به شهردار از او و بخش خبر صدا و سیما تقدیر و تشکر کردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات