تذکرات شفاهی اعضای شورا مورد توجه قرار گیرد

تذکرات شفاهی اعضای شورا مورد توجه قرار گیرد


رحیم خستو در نودمین جلسه رسمی شورا در نطق پیش از دستور به سه موضوع اشاره کرد. توجه مدیران شهرداری به تذکرات شفاهی اعضا، توجه بیشتر رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج به مقوله امنیت وسایل تفریحی پارک ها و دادن مجوز به کتابفروشی های شکیل و مناسب شهرداری در پارک ها از موضوعاتی بود که سخنگوی شورا به آن ها اشاره کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج همچنین با اشاره به اینکه مسایلی به صورت خصوصی به مدیران برخی مناطق گفته شده است، یادآور شد: هنوز ترتیب اثری به این موضوعات داده نشده و اگر تا دو هفته آینده مشکلات رفع نشود موارد به صورت عمومی در جلسات رسمی شورا مطرح خواهد شد.

وی در بخش دیگر صحبت های خود با اشار به این که بدعت هایی در پارک ها در حال شکل گیری است که بی توجهی به آن به ضرر شهروندان است، تصریح کرد: دستفروشی از جمله این سنت هاست که در سر و صدای آن شهروندان را مکدر کرده و از نظر فرهنگی نیز مناسب نیست.

خستو به تامین امنیت کودکان در زمین های بازی نیز اشاره کرد و افزود: استاندارد بودن وسایل بازی کودکان در پارک ها ضروری است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج موظف است پیش از بستن قرار داد با پیمانکار از استاندارد بودن وسایل بازی پارک ها مطمئن شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات