نمایندگان شورای شهر کرج در کمیسیون ها مشخص شدند

نمایندگان شورای شهر کرج در کمیسیون ها مشخص شدند

با رای گیری انجام شده در نودمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج منصور وحیدی، رحیم خستو، محمدحسین خلیلی اردکانی، احدرسولی، اکبرسلیم نژاد، فرج الله ایلیات و غدیر مهدوی به عنوان اعضای کمیسیون ماده صد انتخاب شدند.

نمایندگان شورا در کمیسیون ها به شرح ذیل انتخاب شدند.

مهدی حاجی قاسمی نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷

محمد نبیونی نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷

عباس زارع نماینده شورا در کمیسیون ماده ۳۸ (هیت حل اختلاف)

رحیم خستو، حسین محمدی و فریده بزنی نمایندگان کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

ناظران شورا در سازمان ها به شرح ذیل انتخاب شدند؛

احد رسولی، محمد حسین خلیلی اردکانی/ سازمان حمل و نقل ریلی

حسین محمدی، محمد نبیونی/ سازمان مدیریت پسماند

سارا دشتگرد/ سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

فریده بزنی/ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

اکبر سلیم نژاد/ سازمان آتش نشانی

مهدی حاجی قاسمی/ سازمان حمل و نقل بار و مسافر

فرج الله ایلیات/ سازمان مدیریت آرامستان ها

غدیر مهدوی/ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

احد رسولی، عباس زارع/ سازمان سرمایه گذاری

منصور وحیدی/ ناظر در سازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشی

رحیم خستو/ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرج
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات