نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران شهرهای نیشابور و کاشان

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران شهرهای نیشابور و کاشان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر نیشابور

    منبع خبر

    شورای شهر نیشابور

    شورای شهر نیشابور یک شورای شهر در شهر نیشابور می باشد

      نظرات