انتخاب شهردار فریمان بعنوان مدیر نمونه شهرستان فریمان در سال ۹۷

انتخاب شهردار فریمان بعنوان مدیر نمونه شهرستان فریمان در سال ۹۷لینک اصل خبر در سایت شهرداری فریمان

  منبع خبر

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان

  شهرداری فریمان یک شهرداری در شهر فریمان می باشد

   نظرات