اطلاعیه شماره یازده هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

نامزد های محترم انتخابات هشتمین دوره سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان استان، مهلت انصراف از کاندیداتوری در انتخابات بر اساس شیوه نامه و دستورالعمل انتخابات  امروز ۸ صبح به پایان رسیده است و انصراف مجاز نمی باشد.

هیات اجرائی انتخابات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات