اطلاعیه زمان پایان تبلیغات کاندیداها

اطلاعیه زمان پایان تبلیغات کاندیداها

اطلاعیه زمان پایان تبلیغات کاندیداها


حسب شیوه نامه تبلیغات، زمان مجاز جهت تبلیغات تا ۲۴ساعت قبل از آغاز اخذ رای (۹صبح مورخ ۹۷/۷/۱۲) می باشد و هرگونه تبلیغات پس از آن زمان تخلف محسوب می شود. هیات اجرایی انتخابات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات