اطلاعیه شماره پانزده

همکار محترم، در هنگام پر کردن برگه تعرفه رای کاندیداها متناسب با هر رشته در محل درج شده کاندیدای انتخابی همان رشته نوشته شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات