آقای مسلم نوری شهردار اسفراین استعفا داد

آقای مسلم نوری شهردار اسفراین استعفا داد

در پی استعفای آقای مسلم نوری شهردار اسفراین شورای اسلامی شهر اسفراین با استعفای ایشان موافقت و آقای

رمضانعلی ایماندار را بعنوان سرپرست شهرداری تعیین و مراسم معارفه آقای ایماندار با حضور اعضای شورای اسلامی شهردرجمع پرسنل شهرداری اسفراین روز سه شنبه ۹۷/۷/۳ برگزار گردیدواز این تاریخ آقای ایماندار بعنوان سکاندار شهرداری اسفراین برای سرپرستی تعیین شدند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسفراین

  منبع خبر

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین

  شهرداری اسفراین یک شهرداری در شهر اسفراین می باشد

   نظرات