بررسی مشکلات سواحل شهر حمیدیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری و مسئولین مربوطه

بررسی مشکلات سواحل شهر حمیدیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری و مسئولین مربوطه

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات