بازدید شهردار خرمشهر از عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

بازدید شهردار خرمشهر از عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

بازدید شهردار خرمشهر از عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه معاونت خدمات شهری......

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات