برداشتن #سد_معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

برداشتن #سد_معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

برداشتن #سد_معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات