«سرمایه‌گذاری مسکن» گزارش سه ماهه داد

«سرمایه‌گذاری مسکن» گزارش سه ماهه داد

سرمایه‌گذاری مسکن پیش‌بینی سود اصلی و تلفیقی سال‌مالی منتهی به آذرماه امسال را به ترتیب ۴۱۲ و ۶۲۳ ریال اعلام کرد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس، پیش‌بینی عملکرد سال‌مالی منتهی به آذرماه سرمایه‌گذاری مسکن در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب جمع درآمدها ۵۴ درصد افزایش، هزینه‌های عملیاتی ۲۰ درصد افزایش، سود عملیاتی ۵۷ درصد افزایش و سود خالص ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این در حالی است که سرمایه‌گذاری مسکن در عملکرد دوره سه ماهه منتهی به اسفندماه ۸۹ به ازای هر سهم ۷ ریال زیان کنار گذاشته است. در همین پیش‌بینی عملکرد تلفیقی سال‌مالی منتهی به آذرماه امسال در مقایسه با عملکرد واقعی تلفیقی سال‌مالی قبل به ترتیب فروش ۱۵۰ درصد افزایش، بهای تمام‌شده املاک واگذار شده و خدمات ارائه‌شده ۱۶۷ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۲۸ درصد افزایش و سود خالص تلفیقی ۷۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

    نظرات