بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دامغان از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دامغان از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دامغان و مسئول محترم توسعه و عمران شهری شهرداری از پروژه های عمرانی در حال انجام شهرداری در سطح شهر در روز  پنجشنبه ۲۶ مهرماه ۹۷ صورت پذیرفت.

پروژه بزرگ پارک ملت، پارک شهرک گلستان، بلوار دانشگاه، بلوار پژوهش، بلوار شهرک بوستان، معابر و کوچه های مناطق خواجه شهاب، محله امام و … از طرح هایی بود که توسط اعضاء محترم مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید نیز از نزدیک با مسائل مربوط به این طرح ها نیز با ساکنین آن محل ها نیز از نزدیک صحبت شد.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر دامغان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات