در راستای شفافیت انجام شد؛ عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ واحد مالی شهرداری مهدیشهر

در راستای شفافیت انجام شد؛ عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ واحد مالی شهرداری مهدیشهر

در راستای شفافیت انجام شد؛

عملکرد شش ماهه اول سال ۹۷ واحد مالی شهرداری مهدیشهر برای اولین بار منتشر شد.

در اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه، عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ شهرداری مهدیشهر برای استحضار توسط شهردار مهدیشهر به همراه ریز کامل درآمد و هزینه ها به شورای اسلامی شهر مهدیشهر و ارائه به مردم فهیم مهدیشهر ارائه گردید.

IMG_۲۰۱۸۱۰۰۸_۲۲۲۷۰۴

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مهدی شهر

    منبع خبر

    شورای شهر مهدی شهر

    شورای شهر مهدی شهر یک شورای شهر در شهر مهدى شهر می باشد

      نظرات