رودخانه های فصلی حاشیه شهر آبیک ساماندهی میشوند

رودخانه های فصلی حاشیه شهر آبیک ساماندهی میشوند

آگشته شهردار آبیک از اجرای ساماندهی رودخانه های فصلی حاشیه شهر خبرداد
وی افزود با هدف جلوگیری از آسیب رسیدن به منازل مسکونی اطراف رودخانه دیوار چینی سنگی رودخانه هادر حال اجراست.
شهردار آبیک گفت پیشگیری از تخریب منازل حاشیه رودخانه ها در زمان طیغان  و هدایت سیلاب به خارج از شهر  از مهمترین اهداف اجرایی این پروژه است
لینک اصل خبر در سایت شهرداری آبیک

    منبع خبر

    شهرداری آبیک

    شهرداری آبیک یک شهرداری در شهر آبیک می باشد

      نظرات