ارتباط با شهردار از طریق سامد

ارتباط با شهردار از طریق سامد

b_۳۵۷_۵۳۶_۱۶۷۷۷۲۱۵_۰۰_images_۱۵۳۹۴۲۰۱۰۳img_۲۰۱۸۱۰۱۳_۱۲۰۴۳۳.jpg

روابط عمومی شهرداری آق قلا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری آق قلا

    منبع خبر

    شهرداری آق قلا

    شهرداری آق قلا یک شهرداری در شهر آق قلا می باشد

      نظرات