‍ واحد خدمات شهری ، شهرداری به منظور جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی به کمک راهداری آمد.

‍ واحد خدمات شهری ، شهرداری به منظور جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی به کمک راهداری آمد.

‍ واحد خدمات شهری ، شهرداری به منظور جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی به کمک راهداری آمد.

یاسر احمدی معاون خدمات شهری شهرداری بهشهر در اجرای این طرح گفت

از شهروندان ،باغداران، کشاورزان وفعالان درحریم راه انتظار میرود نسبت به عدم

تخلیه هرگونه زباله ،پسماند و نخاله های ساختمانی به حریم راه ممانعت کرده

این عمل نه تنها چهره منطقه را مخدوش کرده بلکه برخلاف وظیفه و رسالت شهرداری

که موظف به خدمات درون شهری میباشد ، هزینه شهرداری را مضاعف خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهشهر

  منبع خبر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر

  شهرداری بهشهر یک شهرداری در شهر بهشهر می باشد

   نظرات