میزبانی شهرداری تنکابن از سفیران سلامت

میزبانی شهرداری تنکابن از سفیران سلامت

میزبانی شهرداری تنکابن از سفیران سلامت

دوچرخه سواران مشهدی با شعار «هم رکابان در راه سلامت قلب» پیمایش شمال کشور راه آغاز کردند و به ایستگاه تنکابن رسیدند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تنکابن

  منبع خبر

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن

  شهرداری تنکابن یک شهرداری در شهر تنکابن می باشد

   نظرات