دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته اول آبان ماه

دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته اول آبان ماه

به گزارش مرکز ارتباطات و هماهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک، برنامه هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، در هفته اول آبان ماه به ‌شرح ذیل می‌باشد:

برنامه جلسات روز  شنبه مورخ ۵/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون فنی و عمران و سرمایه گذاری

ساعت ۸  الی  ۱۱

دستور جلسه

 1. نامه شماره ۳۱۲۸۲ مورخ ۱۸/۶/۹۷ و ۳۹۰۶۸  مورخ ۱/۸/۹۷ شهرداری اراک در رابطه با واگذاری تعدادی از پروژه های ترافیکی به شرکت تجهیزات ایمنی ( ۸ الی ۸:۳۰)

 2. بررسی نامه شماره ۳۶۰۶۶ مورخ ۱۴/۷/۹۷ شهرداری اراک در رابطه با عوارض حذف خط آسمان ( ۸:۳۰ الی ۹)

 3. بررسی مشکلات فی مابین بیمارستان خوانساری و شهرداری اراک ( ۹ الی ۹:۳۰ )

 4. بررسی نامه شماره ۳۴۵۲۷ شهرداری اراک در رابطه با توافق فی مابین شهرداری و شرکت بهار نصر ( ۹:۳۰ الی ۱۰)

 5. بررسی تحویل موقت تقاطع غیر همسطح امام حسن ( ۱۰ الی ۱۰:۳۰)

 6. بازدید از روند اجرایی استخر شهرداری ( ۱۰:۳۰ الی ۱۱)

  مدعوین :

 1. جناب آقای خسروی معاون محترم امور زیربنایی  از ساعت ۸ الی ۱۱

 2. سرکار خانم ظهیری مدیر محترم درآمد در خصوص  بند ۲ و ۳ از ساعت ۸:۳۰ الی ۹

 3. جناب آقای مظفری مدیر محترم منطقه ۱ در خصوص بند۳ و ۴ از ساعت۹ الی ۹:۳۰

 4. جناب آقای اثنی عشر مدیرمحترم اداره املاک در خصوص بند ۴  از ساعت ۳۰/۹ الی ۱۰.

 5. جناب آقای عسگری مدیرمحترم باشگاه ورزشی از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱

 6. جناب آقای عشق الهی مدیرمحترم حقوقی شورا  از ساعت ۸ الی ۱۱

صحن رسمی

ساعت ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

متعاقباً اعلام خواهد شد .

برنامه جلسات روز  یکشنبه مورخ ۶/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون نظارت و پیگیری

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

- بازدید از کوی هجرت و  کوی حمید

مدعوین : ۱-اعضا محترم کمیسیون نظارت .۲- جناب آقای مهندس شالی بیگ مدیر محترم منطقه ۵ شهرداری

۳- جناب آقای مهندس شالی بیگ معاون محترم خدمات شهری، ۴- جناب آقای خسروی معاون محترم امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری.۵- جناب آقای جعفرپور مدیرعامل محترم سازمان عمران و بازآفرینی شهری ۶- جناب آقای کشاورزیان مدیر عامل محترم سازمان سیما منظر فضای سبز شهری ۷- جناب آقای حسنی مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی۸- جناب آقای عباسی مدیر عامل محترم سازمان پسماند

کارگروه خدمات شهری

ساعت  ۱۱ الی ۱۳

دستور جلسه

 1. بررسی مشکلات و موانع پیرامون ساماندهی تابلوهای صنفی و اتخاذ راهکار مناسب با حضور نماینده اتاق اصناف ( ۱۱ الی ۱۲ )

 2. هماهنگی فیمابین سازمان های تابعه شهرداری پیرامون یکپارچه سازی مدیریت تبلیغات محیطی با محوریت معاونت سیما و منظر ( ۱۲ الی ۱۲:۳۰)

 3. اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نوسازی کیوسک های مطبوعاتی با حضور نماینده خانه مطبوعات ( ۱۲:۳۰ الی ۱۳ )

 4. بررسی سایر مشکلات معاونت سیما و منظر شهری ( در صورت وجود وقت کافی )

مدعوین :۱- اعضای محترم شورا ( در صورت تمایل به شرکت در جلسه )   ۲- نماینده محترم اتاق اصناف استان مرکزی ( ۱۱ الی ۱۲ )

۳- نماینده محترم خانه مطبوعات ( ۱۲:۳۰ الی ۱۳ )  ۴- معاون محترم امور زیر بنایی  و حمل و نقل شهری جناب آقای خسروی ( ۱۲ الی ۱۳ )  ۵- معاون محترم خدمات شهری شهرداری جناب آقای شالی بیگ  ۶- مدیر عامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز جناب آقای کشاورزیان۷ -  معاونت محترم سیما و منظر شهری جناب آقای حمزه لو ۸- مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر جناب آقای مرادی ( ۱۲ الی ۱۳ ) ۹- مدیر محترم حوزه شهردار جناب آقای نادر اخوان ۱۰- مدیر محترم روابط عمومی شهرداری جناب آقای صانعی

محل تشکیل جلسه : دفتر کمیسیون خدمات شهری شورا

کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و املاک

ساعت  ۸  الی ۱۱:۳۰

دستور جلسه

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۷/۸/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

 1. بازخوانی چارت سازمان فن آوری اطلاعات و بررسی نحوه تولید سیستم جامع نرم افزاری شهرداری و چگونگی شروع به کار سیستم جامع سرویس گر و معماری سازمانی (SOA)

 2. بررسی وضع موجود در شهرداری از نظر برنامه های دانش افزایی و آموزش های ضمن خدمت و تدوین برنامه ها

 3. بررسی نامه شماره ۱۵۷۷ مورخ ۱۰/۷/۹۷ رئیس شورای اسلامی شهر رشت در خصوص عوارض

 4. بررسی نامه شماره ۳۶۹۲۱ مورخ ۱۸/۷/۹۷ شهرداری در خصوص تعرفه کاربری با قابلیت تجاری

 5. بررسی نامه شماره ۵۰۰۷مورخ ۹/۷/۹۷ شورای عالی استان ها در خصوص ابطال تعدادی از تعرفه عوارض

 6. قرائت صورتجلسات شماره ۱۸و۱۹ کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر

 7. بررسی نامه شماره ۳۸۲۷۴ مورخ ۲۶/۷/۹۷ شهرداری در خصوص دریافت مجوز جهت افتتاح حساب در بانک پاسارگاد توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 8. بررسی نامه شماره ۳۷۳۳۴ مورخ ۲۱/۷/۹۷ شهرداری در خصوص صورتجلسه واگذاری قطعه ۳۱۰ از پلاک ثبتی ۳۹۲۹ زمین مربوطه به شهرداری به مساحت ۲۷۰ متر جهت الحاق به مسجد حضرت علی اکبر( ع )

 9. بررسی مجدد نامه شماره ۳۴۷۵۹ مورخ ۷/۷/۹۷ در خصوص تملک زمین مورد مسیری متعلق به مسجد سیدها و تهاتر با واحد ۸۰ پاساژ گلستان

 10. قرائت تحویل پروژه ها قطعی و موقت شهرداری به شماره های ۳۷۵۲۲ – ۲۲/۷/۹۷ و ۳۷۵۹۷- ۲۲/۷/۹۷ و ۳۷۵۴۸- ۲۲/۷/۹۷ و ۳۷۵۱۹- ۲۲/۷/۹۷ و ۳۷۵۹۲ – ۲۲/۷/۹۷ و ۳۷۵۵۱- ۲۲/۷/۹۷

 11. بررسی نامه شماره ۳۶۰۶۲ مورخ ۱۴/۷/۹۷ شهرداری در خصوص نرم افزار املاک و مستغلات و معرفی ۲۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری

 12. بررسی درخواست آقای مرتضی شکراله زاده به شماره وارده ۲۷۱۶ مورخ ۱۲/۷/۹۷ در خصوص دو دستگاه مینی بوس

 13. بررسی قراردادهای ممیزی املاک شهرداری اراک

  مدعوین: ۱- اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر

  ۲-  شهردار محترم اراک با حضور شورای سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری راس ساعت ۸ الی ۹:۳۰

  ۲- معاونین محترم  برنامه ریزی و مالی و اقتصادی ، مدیران محترم اداره املاک ، درآمد و حقوقی و مدیر محترم مالی

  ۳- مدیریت محترم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در خصوص بند ۷ راس ساعت ۱۰:۱۵

  ۴- سردار سلیم آبادی در خصوص بند ۹ ساعت ۱۰:۴۵   ۵- آقای عسگری مدیریت سازمان فناوری و اطلاعات ساعت درخصوص بند(۱)و(۲)و(۱۱) ۶- مشاورین محترم شورای اسلامی شهر.

کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

 1. بررسی راهکارهای اجرایی و اتخاذ تصمیم در جهت ساماندهی تابلوهای اصناف با مشارکت اتاق  اصناف استان مرکزی

 2. بررسی راهکارهای اجرایی و اتخاذ تصمیم در جهت نوسازی کیوسک های مطبوعاتی با مشارکت خانه مطبوعات استان مرکزی

 3. ایجاد هماهنگی بین سازمانهای تابعه و مدیریت های شهرداری در راستای یکپارچه سازی تبلیغات محیطی با محوریت و مدیریت معاونت سیما و منظر شهری

 4. بررسی نامه های واصله به کمیسیون    ۵- بازدید میدانی از پارک الغدیر

  مدعوین - اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر. ۲-معاون محترم خدمات شهری جناب آقای مهندس شالی بیگ

  ۳- مدیر عامل محترم سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مهندس کشاورزیان

  ۴- معاونت محترم سیما و منظر شهری جناب آقای حمزه لو به اتفاق کارشناسان ذیربط

  ۵- معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری جناب آقای مهندس خسروی ( ۱۶ الی ۱۸ )

  ۶- مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل بار و مسافر جناب آقای مهندس مرادی ( ۱۶ الی ۱۷ )

  ۷- مدیر محترم حوزه شهردار جناب آقای مهندس نادر اخوان. ۸- مدیر محترم روابط عمومی شهرداری جناب آقای صانعی ( ۱۶ الی ۱۷ )

  مدعوین خارج از شهرداری و شورا :- ریاست محترم اتاق اصناف استان مرکزی جناب آقای زند        - نماینده محترم خانه مطبوعات استان مرکزی جناب آقای نیک عهد

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی و گردشگری

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

 1. بررسی نامه های واصله (۱۵ الی ۱۵:۳۰ )

  ۲- بررسی ابعاد فرهنگی مراسم مذهبی و عزاداری در اراک (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

  ۳- جلسه مشترک با پیشکسوتان فوتبال (۱۷ الی ۱۸)

مدعوین :۱- معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری، جناب آقای خانمحمدی (۱۵ الی ۱۸)

۲- مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای حسنی (۱۵ الی ۱۸)

۳- مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای محمد عسگری (۱۵ الی ۱۸)

۴- معاون محترم سیاسی و امنیتی فرمانداری(۱۵:۳۰ الی ۱۷) ۵- ریاست محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

۶- ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اراک (۱۵:۳۰ الی ۱۷) ۷ - رئیس محترم هیئات مذهبی اراک (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

۸- مسئولان  محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی، علوم پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری (۱۵:۳۰ الی ۱۷)

۹- مدیر عامل محترم انجمن پیشکسوتان فوتبال استان مرکزی و جمعی از پیشکسوتان فوتبال (۱۷ الی ۱۸)

۱۰- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۵ الی ۱۸)

۱۱- اعضای محترم کارگروه فرهنگی اجتماعی (۱۵ الی ۱۸)

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

  منبع خبر

  شورای شهر اراک

  شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

   نظرات