دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته دوم مهرماه

دستور کار و برنامه صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی کلانشهر اراک در هفته دوم مهرماه

به گزارش مرکز ارتباطات و هماهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک، برنامه هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، در هفته دوم مهرماه به ‌شرح ذیل می‌باشد:

برنامه جلسه صحن رسمی  روز  شنبه مورخ ۱۴/۷/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

صحن رسمی

ساعت ۱۵  الی ۱۷:۳۰

دستور جلسه

موضوع:

۱-    بررسی و تصویب نامه های واصله.

۲-    گزارش پیگیری های مصوبات شورا در شهرداری.

۳-    بررسی مسائل روز شهرداری و گزارش آقای شهردار.

۴-    بررسی برنامه ها و مشکلات مشترک حوزه بهداشت و درمان و شهرداری.

مدعوین :

۱-    جناب آقای دکتر حسن طاهر احمدی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک.

کمیسیون فنی و عمران

ساعت ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

موضوع:

۱-    ارائه گزارش مالی و قراردادی از پیمانکاران خدمات، نظارتی، نیروی انسانی (۸ الی ۹).

۲-    بررسی نامه شماره ۳۳۵۶۹-۳۱/۰۶/۱۳۹۷ شهردار اراک در رابطه با لایحه برون سپاری (۹ الی ۱۰).

۳-    بررسی نامه های شماره ۳۱۱۱۲-۱۷/۰۶/۱۳۹۷، ۳۲۳۶۳-۲۴/۰۶/۱۳۹۷، ۳۲۳۶۲-۲۴/۰۶/۱۳۹۷ و ارائه گزارش تهاترات صورت گرفته با پیمانکاران در یک سال اخیر (۱۰ الی ۱۰:۳۰).

۴-    بررسی نامه شماره ۳۵۰۰۵-۰۷/۰۷/۱۳۹۷ در رابطه با اتوبوس ها (۱۰:۳۰ الی ۱۱).

مدعوین :

۱-    جناب آقای احمدی مدیر محترم امور قراردادها در رابطه با بند ۱ از ساعت ۸ الی ۹.

۲-    جناب آقای خانمحمدی معاون محترم امور برنامه ریزی در رابطه با بند ۱ از ساعت ۸ الی ۹.

۳-    جناب آقای صانعی مدیر محترم روابط عمومی در رابطه با بند ۱ از ساعت ۸ الی ۹.

۴-    جناب آقای آزاد مدیر محترم اداره بازرسی در رابطه با بند ۲ از ساعت ۹ الی ۱۰.

۵-    جناب آقای شالی بیگ مدیر محترم شهرداری منطقه ۵ در رابطه با بند ۲ از ساعت ۹ الی ۱۰.

۶-    جناب آقای اثنی عشر مدیر محترم اداره املاک و مستغلات در رابطه با بند ۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰.

۷-    جناب آقای مرادی مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل در رابطه با بند ۴ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱.

برنامه جلسات روز  یکشنبه مورخ ۱۵/۷/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون نظارت

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

موضوع

۱- بحث و بررسی پیرامون واگذاری ملک محسنی واقع در انتهای خیابان ارسطو (عباس آباد ) به شهرداری از ساعت ۸ الی ۹.

۲- بحث وبررسی پیرامون نظارت بر حقوق شهروندی و سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی موسوم به  ۱۳۷  از ساعت ۹ الی ۱۱.

مدعوین :

۱- مدیر محترم اداره املاک شهرداری جناب آقای اثنی عشری در رابطه با بند ۱ (۸ الی ۹ )

۲- مدیر محترم اداره حقوقی شهرداری جناب آقای عشق اللهی در رابطه بند ۱ و ۲ ( ۸ الی ۱۱)

۳- مدیر محترم منطقه دو شهرداری جناب آقای زندیه وکیلی در رابطه با بند ۱  (۸ الی ۹ )

۴- نماینده محترم اداره میراث فرهنگی در رابطه با بند ۱  (۸ الی ۹ )

۵- رئیس محترم اداره بازرسی شهرداری جناب آقای آزاد در رابطه با بند ۲ ( ۹ الی ۱۱)

۶- معاون محترم برنامه ریزی شهرداری جناب آقای خانمحمدی در رابطه با بند ۲ ( ۹ الی ۱۱)

۷- رئیس محترم سازمان انفورماتیک جناب آقای عسگری در رابطه با بند ۲ ( ۹ الی ۱۱)

۸- مدیر محترم حراست شهرداری جناب آقای حیدری در رابطه با بند ۲ ( ۹ الی ۱۱)

کارگروه مدیریت پسماند کمیسیون خدمات شهری

ساعت  ۱۱  الی ۱۲

دستور جلسه

موضوع :

۱- بررسی مشکلات قراردادهای حجمی سازمان پسماند به لحاظ بیمه پرسنل و ظریب تعدیل و تحمیل پرسنل به پیمانکاران حجمی.

مدعوین :

۱- هیات رئیسه محترم کمیسیون نظارت جناب آقای رشیدی و سرکار خانم رحمتی و ریاست محترم کمیسیون برنامه بودجه جناب آقای رضایی - سایر اعضای محترم شورا ( در صورت تمایل به شرکت در جلسه).

۲- مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عباسی به همراه جناب آقای عالیخانی و قناتی و مدیران و کارشناسان ذیربط در حوزه امور مالی و قراردادها و غیره.

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

موضوع

۱- بررسی نامه های واصله (۱۵ الی ۱۵:۳۰)

۲- نشست با انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش و نواحی ۱ و۲  (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۳- بررسی آخرین وضعیت باشگاه شهرداری اراک با محوریت انجمن ورزشی نویسان (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

مدعوین:

۱- شهردار محترم کلانشهر اراک، جناب آقای مهندس تاجران (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۲- معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری، جناب آقای خانمحمدی (۱۵ الی ۱۸)

۳- مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای حسنی (۱۵ الی ۱۸)

۴- مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، جناب آقای محمد عسگری (۱۵ الی ۱۸)

۵- رئیس محترم انجمن اولیا و مربیان استان مرکزی، جناب آقای براتی زاده (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۶- کارشناسان محترم انجمن اولیا و مربیان استان مرکزی، سرکار خانم ماستری و جناب آقای ربیعی (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۷- کارشناس مسئول محترم انجمن اولیا و مربیان ناحیه ۲ اراک، سرکار خانم سعادتمند (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۸- کارشناس مسئول محترم انجمن اولیا و مربیان ناحیه ۱ اراک، سرکار خانم هداوند (۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰)

۹- مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، جناب آقای فتح آبادی (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۱۰- ریاست محترم سازمان بازرسی ، جناب آقای عشقی (و یا نماینده تام الاختیار) (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۱۱- مدیر کل محترم صدا و سیمای استان مرکزی  (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۱۲- مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان مرکزی، جناب آقای حقدادی (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۱۳- سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک، جناب آقای محمد مرادی (۱۶:۳۰ الی ۱۸)

۱۴- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۵ الی ۱۸)

۱۵- اعضای محترم کارگروه فرهنگی اجتماعی (۱۵ الی ۱۸)

برنامه جلسات روز  دوشنبه مورخ ۱۶/۷/۹۷ شورای اسلامی کلانشهر اراک

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و املاک

ساعت  ۸  الی ۱۱

دستور جلسه

موضوع:

۱- بحث و تبادل نظر با معاونین محترم برنامه ریزی، مالی اقتصادی، مدیر محترم مالی شهرداری و معاونین محترم اداری مالی سازمان های تابعه شهرداری در خصوص حساب خزانه داری شهرداری و استفاده از شناسه ملی و کد اقتصادی شهرداری برای سازمان های تابعه از ساعت ۸ تا ۹:۳۰ حضور همه مسئولین ذکر شده در جلسه الزامی می باشد.

۲- بررسی نامه شماره ۳۲۳۴۵ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ شهرداری در خصوص لایحه ضرر و زیان تقاطع غیر هم سطح کوی علم الهدی فی مابین شهرداری و شرکت جهاد نصر استان با حضور معاونت محترم امور زیربنایی، مدیر محترم امور قراردادها و مدیر محترم حراست شهرداری از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰.

۳- بررسی صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ کمیته حسابرسی.

۴- بررسی نامه های شماره ۱۹۶ و ۱۹۷ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ شرکت دور گستر توس با حضور مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند به اتفاق معاونت اداری مالی سازمان از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰.

۵- بررسی مطالبات شهرداری از دانشگاه اراک با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیر محترم درآمد شهرداری از ساعت۱۰:۳۰ الی ۱۱.

۶- در صورت فرصت، طرح نامه های واصله به کمیسیون.

مدعوین:

۱-  اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر.

۲- معاونین محترم مالی اقتصادی، برنامه ریزی، امور زیربنایی، مدیران محترم امور مالی، امور قراردادها، حراست، درآمد شهرداری و معاونین محترم اداری مالی سازمان های تابعه شهرداری راس ساعت مقرر.

۳- ریاست محترم دانشگاه اراک جهت حضور در جلسه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱ به منظور بررسی مطالبات شهرداری اراک از آن دانشگاه.

۴- مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند به اتفاق معاونت محترم اداری مالی و مدیر محترم شرکت دور گستر توس از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰.

۵- مشاورین محترم شورای اسلامی شهر.

کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

ساعت  ۱۵  الی ۱۸

دستور جلسه

موضوع:

۱- تجلیل از عوامل اجرایی کاهش استفاده و جمع آوری ظروف یک بار مصرف در ایام نذورات دهه اول محرم که در قالب نذر فرهنگی و به صورت گروه های همکار با سازمان مدیریت پسماند در این ایام همکاری نموده اند (۱۵ الی ۱۵:۴۵).

۲- قرائت و بررسی نامه شماره ۱۸۵۱۰ مرکز بهداشت شهرستان اراک در خصوص تهدید سلامت عمومی ناشی از ازدیاد جمعیت سگ های ولگرد (۱۵:۴۵ الی ۱۷).

۳- ارائه گزارش شهرداری و سازمان مدیریت پسماند در خصوص میزان پیشرفت در انعقاد قرارداد زباله سوز و ارائه یک نسخه از پیش نویس قرارداد مذکور جهت بررسی و اظهارنظر (۱۷ الی ۱۸).

مدعوین:

۱-  اعضای محترم کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر.

۲- سرپرست معاونت خدمات شهری، جناب آقای مهندس شالی بیگ.

۳- مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند جناب آقای عباسی به همراه کارشناسان محترم: سرکار خانم فرید نژاد، جناب آقای قناتی، جناب آقای سید محسن رضایی، جناب آقای ابوالفضل دولت آبادی، جناب آقای مجید علیدادی، جناب آقای رضا سهرابی، جناب آقای پویا رضایی، جناب آقای محمد لطفیان، جناب آقای عباس لطیفی، جناب آقای مرتضی حیدری، جناب آقای امید مرادی و جناب آقای محمد نجفی (در خصوص دستور جلسه یک) و همچنین کارشناسان ذیربط کنترل جمعیت سگ های ولگرد (در خصوص دستور جلسه دو).

تذکر: شایسته است سازمان مدیریت پسماند حداکثر تعداد ۲۰ نفر از عوامل اجرایی نذر فرهنگی را به صورت عادلانه و به نمایندگی از موسسات دخیل در این امر انتخاب و دعوت نموده تا با حضور در سالن جلسات شورا مراسم تقدیر و اهداء لوح ایشان توسط اعضای محترم شورا صورت پذیرد.

۴- مدیر محترم اداره حقوقی شهرداری جناب آقای عشق اللهی (۱۷ الی ۱۸).

۵- مدیر محترم اداره امور قراردادهای شهرداری جناب آقای احمدی (۱۷ الی ۱۸).

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات