اجرای طرح پویش هما در شهر بستک

اجرای طرح پویش هما در شهر بستک

شهردار بستک خبر داد:
اجرای طرح پویش هما در شهر بستک

منبع خبر

شهرداری بستک

شهرداری بستک

شهرداری بستک یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بستک می باشد

    نظرات