مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای منتخب هیات مدیره دوره چهارم سازمان برگزار شد

مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای منتخب هیات مدیره دوره چهارم سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، در این مراسم که با حضور دکتر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، مهندس رضایی مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز، مهندس اسکندری مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز  و جمعی از مدیران و متخبین استان به منظور اعطای اعتبارنامه اعضای هیات مدیره دوره چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شد، در ابتدا مدیرکل راه و شهرسازی البرز، ضمن خیر مقدم به میهمانان، گزارشی از روند برگزاری انتخابات ارایه داد .وی برگزاری اولین انتخابات الکترونیک استان البرز را یک اقدام شایسته برشمرد که موجب افزایش آرامش و سلامت انتخابات رضایی از هیات مدیره دوره سوم سازمان برای همکاری نزدیک و شایسته با اداره کل راه و شهرسازی تقدیر و تشکر کرد و برای هیات مدیره جدید سازمان نیز درذ مسیر انجام وظایف محوله آرزوی توفیق کرد.مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز نیز در سخنانی ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری انتخابات که توانستند انتخاباتی همراه با سلامت را برگزار کنند تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد اعضای هیات مدیره دوره چهارم سازمان بتوانند با همکاری سایر نهاد ها و ارگانهای مسوول استان منشا ثمرات خیر برای استان شوند.دکتر منوچهر شیبانی اصل  نیز در سخنانی با اشاره به تفاوت های این انتخابات با دوره های قبل، رعایت اصل ممانعت از تعارض منافع و ترتیباتی که برای اجرای انتخابات در این دوره اندیشیده شده بود را موجب بدست آمدن نتایج مثبتی برای سازمان دانست.

شیبانی اصل همچنین دو تغییر عمده در نحوه برگزاری انتخابات را تعیین بازه زمانی برای برگزاری انتخابات هر استان و تفویض برخی اختیارات به هیات های اجرایی را تجاربی مثبت ارزیابی کرد.وی ابراز امیدواری کرد برنامه محوری، قانون مداری و اخلاق حرفه ای سرلوحه کار هیات مدیره های جدید قرار گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رکود موجود در صنعت ساختمان آموزش روش های  کارآفرینی به مهندسان را بسیار ضروری خواند.

وی با مذموم خواندن ساخت و ساز دونقشه ای، بر رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تاکید کرد و از استانداری البرز درخواست کرد تا بر این امر نظارت داشته باشد.

شیبانی اصل با ذکر این نکته که برای دومین بار است که در مراسم اعطای اعتبار نامه هیات مدیره البرز حضور دارد این امر را مایه خوشوقتی دانست و برای هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز آرزوی توفیق کرد.
در ادامه اعتبار نامه اعضای هیات مدیره به ایشان اعطا و از دست اندرکاران انتخابات و اعضای هیات مدیره دوره سوم سازمان نیز تقدیر شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات