تمدید مهلت انتخاب رای انتخابات هیات مدیره سازمان

با توجه به استقبال اعضا محترم، انتخابات در تمامی حوزه های استان تا ساعت ۱۸/۳۰ تمدید گردید.هیئت اجرایی انتخابات استان لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

    نظرات