آگهی مزایده ساختمان شماره دو سازمان

آگهی مزایده ساختمان شماره دو سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد ساختمان شماره دو خود واقع در قم ، بلوار امین نبش کوچه ۸ با کاربری اداری شامل ۶ واحد با زیر بنای کلی ۴۲۱.۱۱ متر مربع با پلاک ثبتی ۷۴۴/۱۲۴/۱۰۶۱۴ قطعه یک واقع در بخش یک و دارای پایانکار به شماره ۰۳۶۹۳۲/۱۰/۴ مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ با مشخصات ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی ، به فروش رساند.


جزییات را در تصویر ذیل مشاهده نمایید.


آگهی مزایده ساختمان شماره دو سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

    نظرات