کارگاه آموزشی " مدلسازی احتراق غیرپیش آمیخته به کمک نرم افزار FLUENT"

لینک اصل خبر در سایت انجمن احتراق ایران

    منبع خبر

    انجمن احتراق ایران

    انجمن احتراق ایران یک انجمن می باشد

      نظرات