اطلاعیه اهتمام و دقت بیشتر در نظارت بر گودبرداری

اطلاعیه اهتمام و دقت بیشتر در نظارت بر گودبرداری

معاونت محترم شهرسازی ومعماری شهرداری اردبیل طی نامه شماره ۴۳۴۳۲/۲۹ مورخ ۹۷/۷/۱۰ خواستار دقت واهتمام بیشتر مهنسین ناظر گودبرداری نسبت به اجرای سازه نگهبان شد.

اطلاعیه اهتمام و دقت بیشتر در نظارت بر گودبرداری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات