محمدعلی علیمردانی به عنوان معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان منصوب شد.

محمدعلی علیمردانی به عنوان معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان منصوب شد.

انتصاب در اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان
محمدعلی علیمردانی به عنوان معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان منصوب شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، طی حکمی از سوی حمیدرضا امیرخانی سرپرست اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، محمدعلی علیمردانی به عنوان معاون مهندسی و ساخت این اداره کل منصوب شد.
امیرخانی در ابلاغ این حکم، خطاب به علیمردانی آورده:
با توجه به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشمند شما و نظر به اهمیت جایگاه معاونت مهندسی و ساخت در تحقق اهداف عالیه اداره کل، به موجب این ابلاغ به سمت معاون مهندسی و ساخت منصوب می شوید.در انجام این ماموریت ضروری است در جهت تحقق اهداف ، قوانین و دستورالعملهای ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت برابر دستورات زیر نظر اینجانب اقدامات مقتضی صورت پذیرد.امید است با توکل بر الطاف الهی در انجام امور محوله موفق باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات