گزارش تصویری کمیسیون ماده ۵ شهرهای اسفراین ،جاجرم و ایور  با حضور معاون عمرانی استاندار دوشنبه ۷ آبا...

گزارش تصویری کمیسیون ماده ۵ شهرهای اسفراین ،جاجرم و ایور با حضور معاون عمرانی استاندار دوشنبه ۷ آبا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات