گزارش تصویری جلسه اعطای اعتبارنامه های منتخبین پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،تقدیر از اعضای ه...

گزارش تصویری جلسه اعطای اعتبارنامه های منتخبین پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،تقدیر از اعضای ه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات