بازدیدمدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان از کنارگذرمرجقل شهرستان صومعه سرا

بازدیدمدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان از کنارگذرمرجقل شهرستان صومعه سرا

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان مهندس علی خاوری سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان در جریان بازدید از پروژه کنارگذر مرجقل شهرستان صومعه سرا گفت : طول کل طرح ۴ کیلومتر است و در فاز اول به طول ۱۶۵۰ متر و عرض ۲۳.۶۰ متر در دست اجراست که تملک اراضی ۱۰۵۰ متر آن صورت پذیرفته و اجرای عملیات خاکریزی و تکمیل ابنیه فنی انجام شده است و تملک اراضی ۶۰۰  متر باقیمانده در دست اقدام است.

وی با اشاره به مشخصات اجرایی این پرووه خاطر نشان کرد:این کنار گذر دارای ۳ دستگاه پل در حال احداث است که به ترتیب دارای طول ۹۰ متری با ۳دهانه،۳۰متری و ده متری ،۲عدد آبروی لوله ای ودو عدد آبروی ۲متری بوده که قرار است طی مدت ۲۴ ماه اجرایی گردد ودر حال حاضر۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات