نحوه انتخاب صحیح سیستم تصفیه آب نامتعارف برای مصارف مختلف

نحوه انتخاب صحیح سیستم تصفیه آب نامتعارف برای مصارف مختلف

نحوه انتخاب صحیح سیستم تصفیه آب نامتعارف برای مصارف مختلف در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و آب و فاضلاب ایران - انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان و آب و فاضلاب ایران - انجمن آب و فاضلاب ایران

مطالب مورد بحث کارگاه
- تعاریف و اصول کلی در تصفیه آب
- روشهای کلی تصفیه آب
- مبادله یونی
- مﻘایسه رزین های قوی و ضعیف
- اساس کار اسمز معکوس
- مﻘایسه اسمز معکوس با فیلتراسیون معمولی
- دسته بندی روشهای تصفیه آب و علل انتخاب آن
- مﻘایسه روشهای مختلف تصفیه آب
- نمودار مﻘایسه هزینه نمک زدایی بر حسب غلظت نمک با توجه به فرایندهای مختلف
- نمودار مﻘایسه هزینه روشهای مختلف کاهش TDS

***

مدرس: آقای دکتر امید امیدبخش

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات