شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن

شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن

شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و آب و فاضلاب ایران - انجمن آب و فاضلاب ایران در شهر اصفهان استان اصفهان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان و آب و فاضلاب ایران - انجمن آب و فاضلاب ایران

ضرورت و اهمیت:

کم آبی به شرایطی اطلاق می شود که تقاضا برای آب بیش از میزان عرضه آن در یک منطقه مشخص باشد. بدیهی است رقابت برای استفاده روز افزون از منابع آب در سکونت گاه ها انسانی به ویژه مناطق شهری، علاوه بر افزایش نزاع میان مصرف کنندگان تاثیرات مخربی بر طبیعت شهری نظیر کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه ها خواهد داشت که در بسیاری از موارد به شرایط غیر قابل بازگشت منجر خواهد شد.
یکی از رویکردهای موثر در جهت سازگاری با کم آبی که توسط موسسات متعدد بین المللی نظیر انجمن بین المللی آب (IWA) مورد پذیرش قرار گرفته، ایده "طراحی شهری آب محور" است. طراحی شهری آب محور در زمینه مدیریت توامان آب وشهر، اهداف متعددی را دنبال می کند که از جمله مهمترین آنها می توان به تکمیل چرخه آب در شهر و در نهایت برنامه ریزی شهری پایدار اشاره کرد. اصول و مبانی این ایده که با هدف یکپارچگی در برنامه­ریزی­ها و کمک به مدیران شهری در جهت حصول اطمینان از دسترسی شهروندان به آب سالم و سامانه جمع آوری و تخلیه بهداشتی فاضلاب توسعه داده شده دراین کارگاه آموزشی ارایه خواهد شد.

مطالب مورد بحث کارگاه
آشنایی با مفاهیم اولیه
تفاوت رویکردهای مختلف طراحی شهری آب محور
مبانی طراحی شهری آب محور و تجربیات جهانی
ملزومات طراحی شهری آب محور ۱: Basin-connected Cities
ملزومات طراحی شهری آب محور ۲: ملاحظات حقوقی و اقتصادی و اقتصاد اجتماعی
روشهای نوین و فنی طراحی شهری آب محور
پرسش و پاسخ

***

مدرسین:

۱- آقای دکتر سیدعلی چاوشیان ۲- آقای مهندس مهدی منوچهری ۳- آقای مهندس پیر رنو ۴-آقای مهندس ناصر دهقانیان

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات