جلسه  HSEE و شناسایی مخاطرات مواد نفتی و شیمیایی

جلسه HSEE و شناسایی مخاطرات مواد نفتی و شیمیایی

در این جلسه که مدیران و مسئولین HSEE واحدهای صنعتی و تولیدی مواد نفتی و شیمیایی با ریسک بالا حضور داشتند به منظور پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی و استفاده از امکانات موجود در جهت کنترل و ایجاد زمینه رعایت اصول ایمنی و لزوم آگاهی و توجه واحدهای صنعتی به ایمنی مواد شیمیایی کارگاه و انبارداری و نگهداری آن و شیوه های صحیح حمل و نقل در جاده ها و راههای ارتباطی و احتمال وجود مخاطرات و آلودگی ها توسط اینگونه مواد شیمیایی در شهرکها و واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات