افزایش پدیده فرونشست زمین در ایران /احیاء منابع آبهای زیرمینی در حیطه وظایف وزارت نیرو است

افزایش پدیده فرونشست زمین در ایران /احیاء منابع آبهای زیرمینی در حیطه وظایف وزارت نیرو است

سرپرست دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست درباره ابراز نگرانیها از فرونشست خاک در کشور گفت:در سالهای اخیر پدیده فرونشست در ایران به دلیل موضوع خشکسالی، اضافه برداشت از چاههای مجاز و نیز حفر چاههای غیر مجاز در کشور افزایش یافته است.

به گزارش"پارما" از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،علی مریدی با اظهار تاسف از این روند ادامه داد: متاسفانه در پدیده فرونشست حجم مخازن آب زیر زمینی کاهش یافته و این کاهش غیر قابل برگشت است.
مریدی با انتقاد از اینکه در مسائل مربوط به نشست خاک انگشت اتهام تنها به سمت سازمان محیط زیست گرفته می شود گفت: در تصمیات شورایعالی امنیت ملی در خصوص موضوع احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیر زمینی در این زمینه تصمیمات مهمی اتخاذ شده است که در حیطه وظایف وزارت نیرو است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری های بین بخشی بتوان تا حدودی جلوی فعالیت های غیر قانونی بهره برداران از چاههای غیر مجاز را گرفت.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات